Бизнес център“Сливница“ - гр.София

Начало » Изпълнени проекти » гр. София » Бизнес център “Сливница“, гр.София

Инвеститор: „ Петров комерс” ЕООД

Автомобилен асансьор : 1 брой
Пътнически асансьор: 1 брой – МRL – електрически