“CAPRIZ“ - гр. Болцано, Италия.

Начало » Изпълнени проекти » Италия » “CAPRIZ“ – гр. Болцано, Италия

Фабрика за млечни продукти “CAPRIZ“ в северна Италия – гр. Болцано, Италия.

Високо в планинската част на Алпите, Лифтком – Италия е доставил и монтирал товарни асансьори: 2000 кг, 26 лица на най-новата и голяма фабрика за млечни продукти “CAPRIZ“ в северна Италия. Фабриката за млечни продукти е съчетана и проектирана заедно с “Музей” в Алпите за реално наблюдение на цялото производство на млякото, докато стигне до краен продукт.