Фабрика за производство на храни - гр. Бургас

Начало » Изпълнени проекти » гр. Бургас » Фабрика за производство на храни, гр.Бургас

Фабрика за производство на храни
Лифтком АД е проектирал и доставил 3 бр. асансьори, 2 бр. пъннически и 1 бр. товарен, електрически, 900 кг за 12 лица по инвестиция и задание на фирма СРЕГИ ООД.