“Метрополитен” ЕАД - гр. София

Начало » Изпълнени проекти » гр. София » “Метрополитен” ЕАД, гр.София

Метрото изградено в гр. София – Лот 2 – Ломско шосе е изцяло изградено със съоръжения от „ЛИФТКОМ” АД. За Станции – 201, 202, 203, 204 и 209. „ЛИФТКОМ” АД е доставил и монтирал: 22 ескалатори – модел „ FLP 30” и движещи пътеки. 22 пътнически асансьора за 8 лица, на 2 и 3 спирки, MRL, с хоризонтални бутониери–позволяващи достъп на хора с увреждания.