Примекс - гр. София

Начало » Изпълнени проекти » гр. София » Примекс, гр.София

– 1 брой пътнически асансьор, 630 кг, 8 лица, елелектрическо захранване, ПАНОРАМЕН на 4 спирки

– 2 броя товарни асансьори по 1500 кг. на 5 спирки, без машинно помещение, 1.00 м. в сек. , ел. захранване.