Болнични асаньори

Начало » Болнични асансьори

Болничните асансьори отговарят на специални санитарно-хигиенни изисквания, както и пълен достъп на лица с различни потребности и инвалидни колички. Дълбочината на кабината на един болничен асансьор е достатъчна да се трансортират носилка, или болнично легло с придружител, лекар или санитар.Асансьора може да е проходен. Кабината е за 8 лица и достига до 20 лица, изработва се от неръждаема ламарина, INOX, задължително има предвидени парапети, силно осветление в кабината и контрол на достъп.

Техническа спецификация