През май 2017 г. „Лифтком“ АД е поканен за участие на Национален икономически форум под мотото: „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“

Начало » Новини » През май 2017 г. „Лифтком“ АД е поканен за участие на Национален икономически форум под мотото: „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“

Г-н Владислав Кипров ще проведе срещи с евродепутат Андрей Новаков за обсъждане на финансови инсрументи и програми от Европейската комисия, за развитие на сектора – асансьорен бранш, както и публично-частни партньорства. На форума ще участват, както кметове на големите градове в България, така и представители на министерства, банки, БТПП, АИКБ, БАН – проф. дфн Диана Кюркчиева, арбитри, адвокати, бизнес партньори и експерти по маркетинг и брандинг, франчайз компания с 25 г. опит в бранша. Целта на форума е да съдейства за засилване на взаимодействието и съвместна работа между бизнеса, местна власт, държавна администрация, научни среди, банки и други.