Лифтком АД – достави, инсталира и внедри роботизирана система

Начало » Новини » Лифтком АД – достави, инсталира и внедри роботизирана система

През май 2020 г. Лифтком АД-достави, инсталира и внедри Роботизирана система /Робот/ модел KUKA KR 210-2 2000, с обхват 2800 мм, както и вакумен грипер за захващане на ламарина с приспособление за смяна на инструмент, и центровъчна маса.
Робота автоматично обслужва два броя абканта за производството на асансьорни уредби, както и SIEMENS PLC-панел и електроника за управление и координиране на робата, включително сензори и измервателни устройства за позиция.

IMG_6379-2